правовой интернет-сайт
Поиск

Шаблон трудового соглашения

Шаблон трудового соглашения

ТРУДОВА УГОДА

М. _______________

«___» _________________ _____ р.

Цю трудову угоду укладено між _____________________________________

В особі _________________________________________________________________

І ______________________________________________________ про подане нижче.

_____________________________________ з _____________ До _________ _____ р.

Зобов’язується виконати роботу ____________________________________________

_______________________________________________________________________.

(опис робіт)

Особливі умови

Замовник зобов’язується у місячний термін після підписання акту про приймання робіт ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ За ____________________________________________________________ заплатити суму ______________________________ крб.

Виконавець: ______________________________________________________ прописаний: м. _________________________________, вул. ____________________, буд. ______, корпус _______, кв. _______.

Паспорт, серія _____ N ____ виданий ________________________________

(ким, дата видання)

_______________________________________________________________________.

Сімейний стан ____________________________________________________.

Лицьовий рахунок ощадної книжки N __________________________ ощадна каса N ___________________________________, розрахунковий рахунок районного відділення ______банку N __________________.

Сторони договору:

Замовник

Виконавець