правовой интернет-сайт
Поиск

Судьи должны быть готовыми к нововведениям и отходу от стереотипов

Во время активного законотворчества возникает множество вопросов по поводу толкования нововведений. Именно с целью расширения кругозора представителей судебной власти была организована площадка для обсуждения идей, отображенных в новопринятом законодательстве.

Практика без теорії

Так, під час розширеного засідання палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду обговорювалися нововведення закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». У заході взяли участь керівництво та судді ВС, місцевих та апеляційних господарських судів, розробники закону, науковці й експерти.

Відкриваючи засідання, суддя, секретар палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів КГС Ганна Вронська зазначила, що цей захід покликаний для обговорення новел закону. Адже вирішення корпоративних спорів належить до виключної компетенції господарських судів.

Г.Вронська зауважила, що в чинному законодавстві існувало багато неврегульованих питань і тому судова практика змушена була формувати відповіді на них та знаходити варіанти їх вирішення шляхом спроб і помилок.

У свою чергу Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила, що реформа корпоративного законодавства надзвичайно важлива й масштабна, адже стосується дуже великої кількості суб’єктів господарювання — понад  півмільйона ТОВ,  які зареєстровані в Україні. І понад 70% усіх корпоративних спорів пов’язані з діяльністю саме ТОВ.

На думку Голови ВС, попри те, що цей закон ще не ввійшов у практику Верховного Суду, судді повинні готуватися до цього, весь час вивчати новели, тому що це вимагає зміни стереотипів і бачення правових процесів. «Суспільство дуже давно очікувало цієї реформи, було проведено багато заходів, присвячених саме корпоративним відносинам. І сподіваюся, що в найближчі роки ми отримаємо позитивний результат від дії цього закону», —наголосила В.Данішевська.

Як запевнив очільник КГС Богдан Львов, у Верховному Суді, зокрема і в КГС, буде проведено низку подібних заходів. На його думку, кожен з них має на меті як вивчення нововведень у законотворчості, так і визначення стратегічного розвитку судової практики відповідно до змін у законодавстві. Оскільки дуже важливо налагодити зворотний зв’язок між суддями й тими, хто в цих же відносинах перебуває в іншому статусі.

Нові аспекти

Розробники проекту поділилися ідеями, покладеними в основу закону. Зокрема, голова Комітету з корпоративного права та фондового ринку Асоціації правників України Анна Бабич та експерт у галузі корпоративного права Юрій Попов відобразили найбільш революційні зміни в регулюванні діяльності товариств із обмеженою та додатковою відповідальністю.

Крім того, начальник відділу забезпечення діяльності секретаря та суддів судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Олеся Лукомська ознайомила присутніх зі своїм поглядом на новели закону крізь призму судової практики. Зокрема, відзначено, що завдяки чіткому законодавчому врегулюванню таких питань, як момент, з якого особа, котра придбала частку в статутному капіталі ТОВ/ТДВ, набуває корпоративних прав; момент, з якого особа вважається такою, що вийшла з товариства; порядок спадкування частки в статутному капіталі, буде усунуто можливість подвійного трактування під час вирішення відповідних спорів.

Спікери наголосили, що в новому законі знайшли своє відображення й правові позиції, які через відсутність прямого законодавчого регулювання були сформовані практикою господарських судів. Так, суди, захищаючи порушене переважне право учасника ТОВ на купівлю частки, застосовували аналогію закону (ч.4 ст.362 ЦК) та переводили на нього права та обов’язки за договором купівлі-продажу частки.

При цьому бралися до уваги обмеження, передбачені в ч.4 ст.362 ЦК, зокрема щодо обов’язку позивача внести на депозитний рахунок суду кошти в розмірі, сплаченому покупцем на виконання договору купівлі-продажу частки. Зазначена позиція знайшла своє відображення в ст.20 та в «Прикінцевих та перехідних положеннях» нового закону.

Вивчайте закон до застосування

На завершення Г.Вронська підкреслила, що дуже важливо, коли судді завчасно ознайомлюються із законом, який ще не набув чинності. Бо до моменту, коли настане час застосовувати його положення, вони вже матимуть розуміння деталей цього акта, його структури, основних принципів. Такий підхід має сприяти формуванню сталої судової практики, єдиних підходів суддів до застосування положень законодавства.

У цьому ж контексті позитивною є можливість спілкування з розробниками проекту. Адже вони як ніхто можуть роз’яснити ідеї, закладені в ньому, механізми, що раніше не були задіяні у вітчизняному судочинстві.

Кардинальні зміни в правовому регулюванні діяльності ТОВ/ТДВ, що встановлюються новим законом, викликали жваву дискусію. На думку учасників засідання, дуже важливо запровадити практику проведення подібних зустрічей і на рівні апеляційних та місцевих господарських судів. Адже саме вони першими розпочнуть формування судової практики із застосуванням положень нового акта.